Generalforsamling 2022

Der indkaldes til den årlige generalforsamling den 24. januar 2022 kl. 19 på Eilekiersvej 17.

Dagsorden i h.t. vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Anne Larse i hænde senest den 14. januar 2022 enten med post til Kulerupvej 9B, 4140 Borup, eller på e-mail: wadeur@knoechel.dk